Versterk de zwakste schakel

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Investeren daarin maakt je team als geheel sterker. Samenwerkingscoach Bianca Osinga helpt individuele medewerkers weer optimaal te presteren.

Er kunnen zo veel redenen zijn waarom uw medewerker tijdelijk niet meer functioneert. Bianca Osinga komt snel tot de kern en pakt deze gericht aan. Uw medewerker komt weer in zijn kracht te staan.

Hoe werkt Bianca Osinga?
Ik coach uw medewerker op een afgebakend thema dat we samen in een gratis intake bepalen. Het onderstaande coachingstraject start pas nadat de medewerker, de leidinggevende en de coach alle drie hun vertrouwen uitspreken.

  • Probleemanalyse: afstemming over de kern van het probleem.
  • Zelfinzicht: wat betekent dit voor mij en wat is het effect op mijn omgeving.
  • Vullen gereedschapskist: nieuwe vaardigheden aanleren.
  • In de praktijk: experimenteren met nieuw gedrag.
  • Bekrachtigen: vieren van successen, nieuw gedrag borgen.

Individuele coaching, voor wie?
Medewerkers, directieleden, managers, projectleiders, OR-leden… ze zijn allemaal gebaat bij individuele coaching door Bianca Osinga.

Samenwerkingscoaching, voor wie?

Resultaten van individuele coaching

  • De medewerker neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag.
  • De medewerker toont eigenaarschap voor zijn taak.
  • De medewerker kan op een effectieve manier communiceren.
  • De medewerker zal zich minder vaak ziek melden.
  • De medewerker is in staat om het beste uit zichzelf te halen.

Zonnelaan 278

3712 XH Huis ter Heide