Haal alles uit je team

De kracht van een team is de bundeling van verschillende talenten. Juist die verschillen kunnen een team ook onderuit halen. Samenwerkingscoach Bianca Osinga helpt die valkuil te omzeilen.

Idealiter werkt een team plezierig en effectief samen en profiteert de organisatie van de teamsynergie. Bianca Osinga coacht teams met die ideale situatie voor ogen. Snel doorziet ze waar het mis kan gaan en brengt ze het team weer op koers.

Hoe werkt Bianca Osinga?

  • Individuele gesprekken: wat is het probleem en wat is jouw aandeel daarin.
  • Teamgesprek: gezamenlijk inzicht en bespreken van dat wat als lastig wordt ervaren en uitbreiden gereedschapskist.
  • Team aan het werk: teamleden gaan in de praktijk aan de slag met de opbrengst van stap 2.
  • Teamgesprek: gezamenlijk ervaren wat er is veranderd en wat nog lastig is.
  • Teamactiviteit: samen de nieuwe koers vieren en bekrachtigen.

Teamcoaching, voor wie?
Collega’s, directies, managementteams, projectteams, OR’s, schoolteams… ze zijn allemaal gebaat bij samenwerkingscoaching.

Samenwerkingscoach

Resultaten van teamcoaching

  • Collega’s zijn in staat het gesprek met elkaar aan te gaan en naar elkaar te luisteren.
  • Collega’s nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in de samenwerking.
  • Er ontstaat een stabiele werksituatie zodat de aandacht weer volledig gaat naar het behalen van resultaten.

Zonnelaan 278

3712 XH Huis ter Heide